Achtergrondinformatie

Massage is het geven van mechanische prikkels op het lichaam door middel van handgrepen die kunnen leiden tot herstel van de evenwichtstoestand van de mens.
Om een beeld te krijgen van de werking van massage, kunt u zich het volgende voorstellen.

Door wrijvingen en druk ontstaat warmte in het behandelde gebied. Door aanraking van de huid, druk geven op het onderhuids bindweefsel, kneden van de spieren, rek op banden en kapsels kunnen verschillende effecten bereikt worden. Het doel is ontspanning of verlichting van pijn. De bloedcirculatie zal toenemen en hierdoor kunt u vermindering van pijnklachten waarnemen. Wanneer de pijnsensatie vermindert, zal ook de spierspanning en hiermee de algehele spanning of stress verminderen.

Het geven van massages is een eeuwenoud verschijnsel.

In China zijn 2700 v.Chr. al beschrijvingen gevonden van massages die uitgevoerd werden door priesters. Ook in India zijn uitvoerige beschrijvingen bekend van massage als therapie.
In de Ayur-Veda wordt beschreven hoe een lichaam gezalfd en gewreven dient te worden. Vanuit Griekenland zijn uitgebreide beschrijvingen bekend. De therapeutische massage werd uitgevoerd door pedotriben. Dit zijn trainers op gymnasia, waar jonge jongens trainden. Met de opkomst van het Christendom werd de massagetherapie op de achtergrond verdrongen.
De ontwikkeling stond hierdoor eeuwenlang stil in deze gebieden.
In de zeventiende eeuw verliest de kerk haar macht over het vrije denken en waren er enkele artsen die zich gingen bezighouden met de massage. Door de veldtochten van Napoleon in Egypte werd opnieuw de aandacht gevestigd op de massagetherapie.

De werking van massage berust op verschillende factoren.

Bijvoorbeeld op psychisch, mechanisch, hormonaal en het zenuwstelsel betreffende factoren. Het zal altijd een combinatie zijn van verschillende factoren. De psychische factor heeft te maken met alle gedragingen van de mens in de ruimste zin van het woord. Onder gedrag wordt niet alleen bewegen of houding bedoeld, maar ook denken, voelen en weten. De invloed van lichamelijk contact valt niet te onderschatten; de huid is het tastzintuig naar de buitenwereld. Het effect van massage om te hoge spierspanning of pijn te verminderen is snel duidelijk. Nadat een spiergroep op een juiste manier herhaaldelijk bestreken wordt, zal deze neigen te ontspannen. Door het wegvallen van spanning zal de persoon meer ontspannen en minder angstig zijn

In het begin van deze eeuw ontdekte men al dat door prikkeling van de gevoelszenuwen invloed uitgeoefend kon worden op de spierfuncties. Praktijkervaringen met massages vanaf die tijd geven drie essentiële effecten aan:

· een betere doorbloeding van het gemasseerde weefsel
· een vermindering van pijn in het behandelde gebied
· ontspanning van diverse weefsels.

Bekend is dat de veel voorkomende symptomen zoals slechte circulatie, pijn en spanning een vicieuze cirkel vormen. De klassieke massage kan deze vicieuze cirkel in het te behandelende gebied doorbreken.