Privacyreglement


Massagepraktijk Margreet Lammertink en Locatiemassage 
 
Voor ons staat de privacy van onze cliënten voorop. Wij zijn van mening, dat de privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens fundamentele mensenrechten zijn en dat bovendien een ieder recht heeft op zelfbeschikking van zijn of haar persoonlijke gegevens. 
 
Wj verzamelen geen persoonlijke informatie van u zonder u uitdrukkelijke toestemming. Alle informatie wordt volledig vrijwillig gegeven. In het geval dat informatie gevraagd wordt, wordt u alleen die informatie gevraagd die strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden. 
 
Uw persoonlijke gegevens worden door ons alleen voor het doel gebruikt voor de tijd waarvoor u ze beschikbaar heeft gesteld in casu om antwoord te geven op uw vraagstelling of om de gevraagde dienst aan te kunnen bieden. Uw gegevens worden nimmer voor andere doelen of zaken gebruikt dan zonder uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel dat het door u uitdrukkelijk gevraagd wordt. 
 
Informatie over onze cliënten wordt net zo lang bewaard als deze informatie noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen of tot het moment dat de gebruiker vraagt de gegevens te wissen. 
 
 
© 2022 Massagepraktijk Margreet Lammertink en Locatiemassage.